UPDZ
   usměrněná plemenitba daňčí zvěře se provádí v poměru 1:5

Výsledek UPDZ
   bílá daňčí zvěř 1 ks daněk, černá daňčí zvěř 3 ks daněla, 2 ks daněk - dále daňčí špičáci s hruškovitým rozšířením na bazální části.

Gv. - Genetická variabilita v UPDZ
   se pohybuje kolem 33,3%

Heterozygodnost Gv.
   populace daňčí zvěře je 80,1%, zvěře jelení se pohybuje rovněž kolem Gv. 80%

Původ zvěře
   zvěř jelení - Lesopark Chomutov, Krušné hory a Šumava
   zvěř daňčí - obora Volský žlab a obora Veltrusy

Nejsilnější trofeje a shozy
   jelen lesní, stáří 7 r.6 paroží – shozy 195,8 CIC rok 2005
   jelen lesní, stáří 8 r.7 paroží - shozy 203,3 CIC rok 2006

daněk evropský

Kategorie: Daněk
Katalogové číslo:525
Evidenční číslo: 00135
Jméno lovce: .
Honitba: Skalice
Okres: CL
Rok ulovení: 2004
Věk: 06
Medaile: I.
Celkem bodů: 185,15

Kategorie: Daněk
Katalogové číslo:583
Evidenční číslo: 00134
Jméno lovce: .
Honitba: Skalice
Okres: CL
Rok ulovení: 2004
Věk: 06
Medaile: II.
Celkem bodů: 174,69

Kategorie: Daněk
Katalogové číslo:761
Evidenční číslo: 20066
Jméno lovce: .
Honitba: Skalice
Okres: CL
Rok ulovení: 2003
Věk: 05
Medaile: III.
Celkem bodů: 160,55


Shozy jelena lesního - krušnohorského
(vývojová řada)

Obora Skalice

   3. r. 118,94 CIC   2. paroh - r. 2000
   4. r. 150,14 CIC   3. paroh - r. 2001
   5. r. 164,13 CIC   4. paroh - r. 2002
   6. r. 179,23 CIC   5. paroh - r. 2003
   7. r. 188,68 CIC   6. paroh - r. 2004
   8. r. 195,81 CIC   7. paroh - r. 2005
   9. r. 203,50 CIC   8. paroh - r. 2006
 10. r. 212,79 CIC   9. paroh - r. 2007

   Charakteristickým znakem tohoto jelena je mohutné paroží s velkou rozlohou. Je zavalitější kratší postavy se silným osvalením. Jeho živá hmotnost se odhaduje na 250 kg v dobrém čase. Hlava je kratší s kudrnatým až zvlněným čelem. Oslí pruh je méně znatelný. Hříva se táhne po celé délce krku. Jedinec tohoto typu má barvu srsti v letním šatě červenou (jelení červeň). Směrem od hlavy k zadním partiím je zachovalé grošování. V zimním šatě převládá šedohnědá. Běhy jsou rovněž šedohnědé až hnědé. Přesto že se jedná o silného jelena v paroží ale i v hábitu, není v době říje jelenem hlavním. Jeho hlasový projev - troubení je velmi procítěné se sklonem roztouženosti hledajícího jelena.
UABFD
   unidirected animal breeding of fallow deer is carried out in the rate of 5:1

Result of UABFD
   white fallow deer 1 buck, black fallow deer 3 female bucks, 2 bucks – further venison brockets with pyriform enlargement in the basal part

Gv. – Genetic variability of UABFD
   moves around 33,3%

Hetezogygotes of Gv.
   population of fallow deer is 80,1%, population of deer is also moving around 80%

Origin of the game
   deers–forest - lesopark Chomutov, Krušné hory a Šumava
   fallow deers - obora Volský žlab a obora Veltrusy

The strongest trophys and casts
   wood deer – age of 7, 6 antlers – casts 195,8 CIC year 2005
   wood deer – age 8, 7 antlers – casts 203,3 CIC year 2006

Europian fallow deer

Category: fallow deer
Catalogue number: 525
License number: 00135
Name of hunter: .
Hunt: Skalice
Region: CL
Year of quarry: 2004
Age: 06
Medal: I.
Total points: 185,15

Category: fallow deer
Catalogue number: 583
License number: 00134
Name of hunter: .
Hunt: Skalice
Region: CL
Year of quarry: 2004
Age: 06
Medal: II.
Total points: 174,69

Category: fallow deer
Catalogue number: 761
License number: 20066
Name of hunter: .
Hunt: Skalice
Region: CL
Year of quarry: 2003
Age: 05
Medal: III.
Total points: 160,55